آموزش تکميلي دستگاههاي احتراق داخلي

توضيح و تشريح قسمتهاي مختلف موتور و طريقه بازوبست آن
توضيح و تشريح اجزائ سيستم انتقال قدرت-مدارهاي هيدروليکي آن و طريقه بازوبست آن
توضيح قسمتهاي مختلف سيستم هيدروليک-مدارهاي هيدروليکي-پمپ هيدروليک- شير هيدروليک-جکها و دکل
توضيح قطعات اکسل فرمان و سيستم ترمز و طريقه بازوبست و عملکرد آنها
توضيح مدارهاي الکتريکي دستگاه و پانل داشبورت
طريقه عيب يابي قسمتهاي مختلف دستگاه

 

آموزش تکميلي دستگاههاي برقي
اآموزش استفاده و نگهداري باتري
بآشنايي با تکنولوژي AC مورد استفاده در ليفتراک برقي و مقايسه با ليفتراکهاي DC
شرح عملکرد مدارات قدرت ليفتراک شامل موتورهاو اينورتورها
آشنايي با سنسورها، ميکروسوئيچها و پتانسيومترهاي دستگاه و مدارات الکترويکي
آشنايي با پانل دستگاه و مدهاي عملياتي و تعميرات
شرح عملکرد قسمتهاي مکانيکي و هيدروليکي دستگاه شامل: پمپ، شير هيدروليک، اکسل فرمان، گيربکس، ترمز، جکها، دکل و …