معر فی انواع لودر

اصول ایمنی کار با لودر

انواع بازرسی هاي فنی و آیین نامه حفاظت فنی در ایمنی لودرLODER

معرفی لیست استاندارد هاي بین المللی در حوزه بازرسی فنی لودر

موارد بازرسی پاکت، بدنه کابین، سیلندر تیغه ها، سیلندرهای هیدرولیک،پدال های اپراتوری، سیستم موتور و کلاچ، سیستم روغن کاری، شیرهای اطمینان، قفل کن ایمنی داخل، تجهیزات اعلام اخطار، فیوز الکتریکی، بست ها و جوش ها

انواع بیل مکانیکی در پنج گروه کاری

اصول ایمنی اپراتوری با بیل مکانیکی شیرهای اطمینان، قفل کن ایمنی داخلbil

انواع بازرسی هاي فنی در ایمنی بیل مکانیکی

استاندارد هاي بین المللی بازرسی فنی بیل مکانیکی

انواع دسته بندی و گروه کاری گریدر

اصول ایمنی کار با گریدر (قبل از روشن کردن. روشن کردن. زمان کار – زمان توقف)وضعیت کلی تیغه دستگاه – روغنکاری و هیدرولیکgrader

معرفی بازرسی هاي فنی و سرویس ها (روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه)

آشنایی با آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار حمل و نقل

انواع سایدبوم

اصول ایمنی کار با سایدبوم و شناسایی قطعات بحرانی در آنانواع بازدیدهای روزانه، هفتگی و ادواری در حفظ عملکرد و ایمنی سایدبومsadiom

نحوه شناسایی خطرات و ریسک های کار با  ماشین آلات سنگین (سایدبوم ها)

لیست استانداردهاي بین المللی در حوزه بازرسی فنی سایدبوم

انواع سایدبوم

اصول ایمنی کار با سایدبوم و شناسایی قطعات بحرانی در آنانواع بازدیدهای روزانه، هفتگی و ادواری در حفظ عملکرد و ایمنی سایدبومsadiom

نحوه شناسایی خطرات و ریسک های کار با  ماشین آلات سنگین (سایدبوم ها)

لیست استانداردهاي بین المللی در حوزه بازرسی فنی سایدبوم

انواع بولدوزر

اصول ایمنی کار با بولدوزر

موارد بازرسی سیلندرهای هیدرولیک، سیستم موتور و کلاچ و سیستم روغن کاریbildozer

انواع بازرسی هاي فنی در ایمنی بولدوزر

آشنایی با آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار با ماشین آلات سنگین

استاندارد هاي بین المللی حوزه فنی بولدوزرها