برگزاری همایش کاهش حوادث و گسترش استاندارد سازی جرثقیل های برجی

 

shahrdari

برگزاری همایش کاهش حوادث و گسترش استاندارد سازی جرثقیل های برج

همایش کاهش حوادث و گسترش استانداردهای جرثقیل در ایران در قالب آشنایی با ساختار جرثقیل های برجی ( تاور کرین ها )
و راهکارهای جلوگیری از حوادث آن به میزبانی شهرداری منطقه 9  و اموزش شرکت بازرسی فنی هیرسا PHQ  برگزار شد.

در این همایش مهندس دادسرشت مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران به همراه قائم مقام و مدیران منطقه حضور داشتند.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران و معاون شهرسازی و معماری منطقه در خصوص اهمیت موضوع همایش ،

کنترل و بازرسی ایمنی از سوی شهرداری و نکات راهبردی مباحثی را مطرح کردند.

موضوع ساختار و نحوه استانداردسازی تاور کرین ها به همراه کلیه گواهی نامه های مورد نیاز برای مدیران شهرسازی مناطق 7 الی 22 نیز در این همایش ارائه شد.

برپایه این گزارش، همایش آشنایی با ساختار جرثقیل های برجی یا تاور کرین ها با برگزاری نشست آزاد و بصورت پرسش و پاسخ کارشناسان و

مدیریت شرکت بازرسی فنی هیرسا  PHQ  به پایان رسید.